Jaktprovsdata är ett webbaserat verktyg som förenklar all administration av jaktprov och utställningar

Följande är ett axplock av de funktioner som finns i verktyget:

 • Administration av hemsidor för jaktprov;
 • Administration av sponsorer med presentation på hemsida;
 • Anmälningsformulär med koppling till betalfunktion som exempelvis PayPal och Payson till klubbens eget konto;
 • Bekräftelse av anmälan via SMS eller e-post;
 • Domarregister;
 • Hund och ägarregister;
 • Deltagarlistor i PDF-format;
 • Resultatlistor i PDF-format;
 • Formulär för inmatning av jaktprovsresultat;
 • Resultatkalylering anpassad till regler för jaktprov inom respektive hundras;
 • Export av jaktprovinfomration för exempelvis årsböcker med mera;
 • Elektronisk överföring av jaktprovsresultat till SKK;
 • Funktion för liverapportering där domare kan skicka lägesrapporter via SMS;
 • Administration av utställningar, med utställningskatalog och utställningsresultat